Kontakt

Besöksadress
Hörle 
331 92 VÄRNAMO 

Postadress
 
c/o Davidsson
Brunnsgatan 18 A
331 37 VÄRNAMO

Telefon
0703 – 28 82 50

E-post
info@gallerihorleslott.se

Vill du bli medlem? 
Medlemsavgiften för 2020 är 200 kr och vill ytterligare familjemedlemmar bli medlemmar betalar de 150 kr/person. Sätt in avgiften på plusgirokonto 15 70 93-6. Skriv ditt namn och adress på inbetalningskortet. Om Du värvar en ny medlem deltar Du med ytterligare en lott i årets konstlotteri! Be den nye medlemmen att ange vem som värvat.