Styrelse

Styrelsen för Galleri Hörle Slott:

 

Ordförande Berit Davidsson
Kassör Vakant
Sekreterare Britt-Marie Simonsson
Ledamöter Annelie Skogefors
  Gudrun Börjesson
  Inga Hartvigsson