Föreningen

Föreningen Galleri Hörle Slott

Galleriet: Galleri Hörle Slott är en ideell förening som bedriver utställningsverksamhet i källarvåningen på Hörle Herrgård. Hörle ligger 8 km från Värnamo och det tar 10 minuter med bil att åka till galleriet. 

Verksamhet: Galleri Hörle Slott har 6 – 7 separata konstutställningar per år. Varje utställning börjar med en vernissage på lördagen och sedan pågår utställningen under två veckor. Under utställningsperioden är galleriet öppet för alla, lördagar och söndagar mellan kl 13.00-17.00. Se annons i lokalpressen! Båda kända och okända konstnärer är hjärtligt välkomna att ställa ut hos oss och vår ambition är att visa konst i olika former såsom målningar i olja, tryck, keramik, skulptur och foto. 

Föreningen: Föreningen bildades 28 april 1999. 10 maj 1999 antog föreningen namnet Galleri Hörle Slott. Föreningens målsättning är att stödja och utveckla den lokala konstverksamheten, men även att inbjuda konstnärer utifrån att visa sina verk. Föreningen önskar ha föreläsningar samt köpa in konstverk, litografier och litteratur som kommer medlemmarna tillgodo i ett medlemslotteri, vilket förrättas varje år. För övrigt arbetar vi på att utveckla samarbete med andra konstföreningar utanför kommunen och länet. 

Välkommen som medlem i föreningen Galleri Hörle Slott! Medlemsavgiften är 200 kr och vill ytterligare familjemedlemmar bli medlemmar betalar de 150 kr/person. Sätt in avgiften på plusgirokonto 15 70 93-6. Skriv ditt namn och adress på inbetalningskortet.

Om Du värvar en ny medlem deltar Du med ytterligare en lott i årets konstlotteri! Be den nye medlemmen att ange vem som värvat.

Vill Du ha information om vad som händer i föreningen via e-post? Meddela i så fall Din e-postadress till oss.